Rapportage

 Opstellen managementrapportages

Naast het inrichten, ondersteunen en voeren van uw administratie kan Alsberg Accountants & Adviseurs u begeleiden bij het opstellen van tussentijdse rapportages voor uw managementinformatie. Deze rapportages worden zo ingericht dat u als ondernemer de juiste informatie voor uw besluitvorming ontvangt. Dit wordt dan ook aan de hand van uw specifieke behoefte vastgesteld. Naast de balans en de winst- en verliesrekening kunt u ook denken aan de volgende rapportages:

• resultatenanalyses
• kasstroomoverzicht
• liquiditeit
• solvabiliteit
• analyse omloopsnelheid voorraden
• analyse ouderdom debiteuren en crediteuren
• branchevergelijking
• afstemming prognoses