Belastingaangifte

Alsberg Accountants & Adviseurs verzorgt onder andere aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Deze aangiften stellen wij zoveel mogelijk gelijktijdig op met de (concept-)jaarrekening. Verschillen tussen de fiscale positie in de jaarrekening en de fiscale aangifte worden door deze werkwijze voorkomen. Deze werkwijze bevordert de kwaliteit en efficiency van het aangifteproces. Vanuit dit oogpunt streven wij er voorts naar om het aangifteproces zoveel mogelijk te digitaliseren. Wij kunnen na uw toestemming aangiften elektronisch indienen bij de belastingdienst.

Bij het opstellen van de aangiften benutten wij uiteraard de diverse fiscale besparingsmogelijkheden, zodat u niet meer belasting betaalt dan nodig. Tevens verzorgen wij aangiften omzetbelasting (BTW), schenk- en erfbelasting en dividendbelasting.
Onze diensten in het kader van de aangiften omvatten voorts het volgende:
• verzorgen van uitstel voor het indienen van aangiften
• verzorgen van schattingen voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
• indienen verzoeken om voorlopige teruggaaf
• bewaken van voorlopige aanslagen
• controleren van aanslagen
• opstellen en indienen van bezwaar- en beroepsschriften
• vooroverleg met de belastingdienst;
• begeleiding bij boekenonderzoeken
• dienstverlening in het kader van Horizontaal Toezicht.