Accountacy

Voor elke ondernemer van groot tot klein is het van essentieel belang dat zijn administratie op orde is. Vanuit een juiste, tijdige en volledige bijgewerkte administratie kunt u de juiste managementinformatie verkrijgen met behulp waarvan u  in staat bent uw onderneming te beheersen en/of te sturen. De jaarrekening is voor Alsberg Accountants & Adviseurs niet het eindpunt maar het startpunt van de verdere dienstverlening. Samen met de ondernemer bespreken en analyseren wij de informatie, adviseren en begeleiden de ondernemer en kijken met hem of haar naar de toekomst.